Notă de informare

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operator: I.V. FUTURE S.R.L., cu sediul în Strada Portului, nr. 7, camera 17, scara A, etaj 1, Galați, jud. Galați, cod de identificare fiscală (CIF) RO 34785250, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J17/1942/2018 ("Compania", "noi").

 1. Datele cu Caracter Personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiurile de prelucrare

  Compania prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa, număr de telefon, e-mail, funcția, postul, împuterniciri („Date cu Caracter Personal”).

  Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru încheierea, executarea și încetarea contractului încheiat cu tine. Temeiul legal este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

  De asemenea, putem prelucra Datele tale cu Caracter Personal pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice, în baza intereselor noastre legitime de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului încheiat cu tine sau compania pe care o reprezinți.

  Poți refuza să furnizezi anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu poți beneficia de anumite servicii specifice raportului contractual descris în această notă de informare.

 2. Durata de prelucrare

  Ca regulă, Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate pe durata contractului.

  În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 3. Transferul Datelor cu Caracter Personal

  Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, companii ce oferă servicii de arhivare, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

  Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 4. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

  Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

 5. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

  Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

  Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

  Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, ai dreptul la furnizarea Datelor tale cu Caracter Personal și ai dreptul de a le transmite altui operator.

  Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a-ți trimite mesaje comerciale, ai dreptul de a te opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

  Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

  Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

  Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

  Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@ivfuture.ro.

 6. Contact

  Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la contact@ivfuture.ro.